ČEZ

Řízení provozu a řešení poruch distribuční sítě v rámci pokrytí území České republiky. Systém využívají dispečeři a pracovníci v pěti regionálních dispečerských centrech, pracovníci poruchových služeb na všech pracovištích a v terénu (radiostanice) a vybraní administrátoři s definovanými přístupy k systému.

stáhnout případovou studii v pdf

Záchranná služba

Řešení tísňové linky záchranné služby 155. Integrace nejmodernějších technologií s využitím dispečerské platformy KONOS vedla ke snížení dojezdového času k pacientům a záchranářům umožňuje více času trávit se zraněným a méně vyplňováním papírů. Dispečer dokáže v případě nouze dokonce zastavit sanitku s pacientem bez vážného zranění a poslat ji k případu s vyšší prioritou.

 

stáhnout případovou studii v pdf

SŽDC

Dispečerská komunikace pro zajištění provozu železnice nejen na koridorových tratích. Automatické zastavení vlaku, předcházení železničním haváriím na přejezdech ale i zvýšení průjezdnosti vytížených tratí. To všechno umožňuje dispečerská platforma KONOS v železniční dopravě. Díky integraci všech klíčových komunikačních systémů železnice s dispečerským terminálem KONOS, dokáže dispečer daleko rychleji reagovat a předcházet krizovým situacím.

stáhnout případovou studii v pdf

Pražské metro

Speciální řešení pro komunikaci dispečerů daných tras s jednotlivými stanicemi metra s možností konferenčních hovorů. Umožňuje efektivní domluvu dispečerů před spuštěním provozu na trase, během dne i po ukončení veřejné dopravy.

reference map