ČEZ

Zarządzanie oraz rozwiązywanie awarii sieci dystrybucyjnej w ramach całego terytorium Republiki Czeskiej. Z systemu korzystają dyspozytorzy oraz pracownicy pięciu regionalnych ośrodków dyspozytorskich, pracownicy pogotowia energetycznego we wszystkich miejscach pracy i w terenie (radiostacje) oraz wybrani administratorzy z określonym dostępem do systemu.

Służby ratownicze

Rozwiązanie dla numeru alarmowego 155 (odpowiednik w Polsce numeru 999 lub 112). Integracja najbardziej nowoczesnych technologii z wykorzystaniem platformy dyspozytorskiej KONOS doprowadziła do skrócenia czasu dojazdu do pacjenta, pozwalając ratownikom poświęcić więcej czasu poszkodowanym osobom, a równocześnie ograniczyć nadmierną liczbę wypełnianych dokumentów. Dyspozytor może nawet w razie konieczności zatrzymać karetkę z pacjentem bez poważnego zagrożenia zdrowia i przesłać ją do wypadku o wyższym priorytecie.

SŽDC - odpowiednik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Komunikacja dyspozytorska zmierzająca do zapewnienia ruchu kolejowego nie tylko na korytarzach kolejowych. Automatyczne zatrzymanie pociągu, zapobieganie wypadkom na  przejazdach kolejowych, jak również podniesienie przepustowości przeciążonych tras. To wszystko umożliwia platforma dyspozytorska KONOS w transporcie kolejowym. Dzięki integracji wszystkich kluczowych systemów komunikacji na kolei z wykorzystaniem terminala dyspozytorskiego KONOS dyspozytor jest w stanie szybciej zareagować  i zapobiec sytuacji kryzysowej.

pobrać studia przypadków w formacie pdf

Metro w Pradze

Specjalne rozwiązania do komunikacji pomiędzy dyspozytorami danych tras z poszczególnymi stacjami metra, umożliwiające rozmowy konferencyjne.  Możliwości efektywnych uzgodnień pomiędzy dyspozytorami przed uruchomieniem trasy, w trakcie dnia oraz po zakończeniu ruchu publicznego.

reference map