Komunikace

Integrace

Bezpečnost

Sjednocení postupů

Nezávislost na dodavatelích

Automatizace postupů

Kritická situace pod kontrolou

KONOS je globální komunikační platforma pro propojování řídicích systémů kritické infrastruktury. Zjednodušuje komunikaci, sjednocuje dispečerské postupy a integruje data ze systémů třetích stan do jednoho dispečerského terminálu.

Systém KONOS je aktivně využíván v segmentech energetiky, dopravy a ve složkách integrovaného záchranného systému. Aktuálně pomáhá řídit kritické situace v 6 zemích světa.

Více informací o produktu zde
TTC Konos
bb-top
konos
Konos a jeho výhody
Zjednodušení komunikací

Zjednodušení komunikací

Úspora nákladů na dispečink

Úspora nákladů na dispečink

Zrychlení a automatizace krizových postupů

Zrychlení a automatizace krizových postupů

Nezávislost na vendorechinfrastrukturních částí

Nezávislost na vendorech infrastrukturních částí

bb-top